+

NEWSLETTER

Informujemy, że dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie, z siedzibą przy ulicy Senackiej 3, 31-002 Kraków, wpisanym do Państwowego Rejestru Muzeów, prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod Numerem PRM/90/06, dnia 7 lipca 2006 roku oraz do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Województwo Małopolskie, pod numerem RIK 11/99, NIP 6750004471, REGON 357080620 (Administrator danych osobowych) w celu założenia konta Użytkownika oraz w celach marketingowych.

Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dane Użytkownika będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Informujemy również o prawie wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się kontaktować pod adresem mailowym: iod@ma.krakow.pl

Wprowadź prawidłowy adres e-mail, na który będzie przesyłany NEWSLETTER MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W KRAKOWIE. Wprowadzenie adresu e-mail jest dobrowolne, ale konieczne celem prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem serwisu. Adres nie jest udostępniany publicznie.

Do pobrania

  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010

Newsletter 2019

Newsletter 2018

                 

Newsletter 2017

                                   

Newsletter 2016

                                   

Newsletter 2015

                                   

Newsletter 2014

                                   

Newsletter 2013

                                   

Newsletter 2012

                                   

Newsletter 2011

                                

Newsletter 2010