Sprzedaż wydawnictw prowadzi Biblioteka Muzeum. Niektóre z pozycji (zwłaszcza dotyczące wystaw) można nabyć w kiosku przy wejściu na wystawy. Zamówienia można składać telefonicznie pod numerami telefonów +48 (12) 422 75 60, +48 (12) 422 71 00 wew. 33 bądź drogą elektroniczną na adres: barbarar@ma.krakow.pl

Wykaz dostępnych pozycji:

 

Wydawnictwa zwarte

Pozycja Cena dla nabywców krajowych
(+ koszt wysyłki) PLN
Cena dla nabywców zagranicznych (+ koszty wysyłki) EUR
150 lat Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Kraków 2000 25 30
Krzysztof Babraj, Hanna Szymańska, Bogowie starożytnego Egiptu (The gods of Ancient Egypt), Kraków 2000 70 50
VIA ARCHAEOLOGICA, źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, Przyroda i człowiek (red. Sławomir Kadrow), Kraków 2001 [1] 40 20
VIA ARCHAEOLOGICA, źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, Południowe obejście Krakowa - materiały z epoki kamienia i z wczesnego okresu epoki brązu (red. Piotr Włodarczak), Kraków 2002 [2] 30 20
VIA ARCHAEOLOGICA, źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, Kraków-Bieżanów, stanowisko 27 i Kraków-Rżąka, stanowisko 1, osada kultury łużyckiej (red. Sławomir Kadrow), Kraków 2003 [3] 30 20
VIA ARCHAEOLOGICA, źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, Młodsza epoka kamienia: wybrane znaleziska/red. Jan Chochorowski, Kraków 2008 [4] 30 20
VIA ARCHAEOLOGICA, źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, Wojnicz 18 i 48, powiat Tarnów: osady z epoki brązu, żelaza i średniowiecza/red. Jan Chochorowski, Kraków 2010 [5] 30 20
VIA ARCHAEOLOGICA, źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, Modlnica, st. 5: od neolitu środkowego do wczesnej epoki brązu/red. Janusz Kruk, Albert Zastawny, Kraków 2011 [6] 40 25
VIA ARCHAEOLOGICA, źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, Modlniczka 2, powiat krakowski: cmentarzysko kultury ceramiki wstęgowej rytej i osady neolityczne/red. Agnieszka Czekaj-Zastawny, Marcin M. Przybyła, Kraków 2012 [7] 30 20
Pradzieje i wczesne średniowiecze małopolski, przewodnik po wystawie, katalog zabytków, praca zbiorowa, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Kraków 2005. 65 -
Małgorzata Kaczanowska (red.), Dziedzictwo cywilizacji naddunajskich: Małopolska na przełomie epoki kamienia i miedzi, Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie, t. I, Kraków 2006. 30 25
Paulina Poleska, Celtycki mikroregion osadniczy w rejonie podkrakowskim. Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie, tom 2. Kraków 2006. 55 25
Jacek Górski, Chronologia kultury trzcinieckiej na lessach Niecki Nidziańskiej, Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie, t. III, Kraków 2007. 50 35
Hanna Szymańska, Krzysztof Babraj, Marea vol. 1. Byzantine Marea. Excavations in 2000-2003 and 2006, Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie, t. IV, Kraków 2008. 65 40
Anna Dagnan-Ginter, Mirosław Zając, Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski (przewodnik po wystawie), Kraków 2006. 10 -
Anna Dagnan-Ginter, Mirosław Zając, The Prehistory and Early Middle Ages of Little Poland – guide), Kraków 2006. 10 -
Sławomir Kadrow (ed.), Bilcze Złote. Materials of the Tripolye Cultur from the Werteba and the Ogród Sites, Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie, t. V, Kraków 2013. 70 50
 

Koszty wysyłki:

Koszt wysyłki wydawnictw w granicach Polski zgodny z taryfikatorem Poczty Polskiej.

Koszt wysyłki wydawnictw poza granice Polski w Europie, tak jak podano w zestawieniach, do krajów pozaeuropejskich wynosi 10 USD.

 
Stron: 31 | 2 | 3 |