Muzeum Archeologiczne w Krakowie oferuje możliwość przeprowadzenia archeologicznych badań wykopaliskowych i nadzorów na dowolnym obszarze inwestycyjnym. Nasza placówka od ponad stu lat prowadzi badania wykopaliskowe na różnych typach stanowisk. W samym Krakowie (wraz z Nową Hutą) prowadzimy badania przedinwestycyjne od 70 lat.

Oferujemy:

Krótkie terminy prac.

Konkurencyjne ceny.

Doskonałą znajomość specyfiki archeologicznej terenu zabytkowego centrum Krakowa i całego województwa oraz obszarów przyległych.

Zasobne archiwum stanowisk odkrytych w trakcie Archeologicznego Zdjęcia Polski oraz innych badań prowadzonych od XIX w. do lat 90. XX w.

Znajomość procedur administracyjnych i konserwatorskich oraz znajomość praktycznej strony uzyskiwania odpowiednich zezwoleń.

Umiejętność współpracy z inwestorami, urzędami i biurami projektowymi.

Dysponujemy odpowiednimi magazynami do przechowywania nieodpłatnie zabytków z badań wykopaliskowych (warunek niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę) oraz pracownią konserwatorską do zabezpieczenia i konserwacji zabytków (koszt konserwacji nie obciąża inwestora).

Od wielu lat Muzeum Archeologiczne w Krakowie jest liczącą się placówką archeologiczną i największym zbiorem zabytków z południowo-wschodniej Polski.

Prowadzimy prace archeologiczne na terenach inwestycji, opracowujemy wyników badań i publikujemy je we własnym, renomowanym czasopiśmie.

Konserwujemy zabytki archeologiczne i numizmatyczne.

Organizujemy wystawy prezentujące wykopaliska.

Przechowujemy wydobyte materiały archeologiczne.