Archiwum Muzeum Archeologicznego w Krakowie udostępnia zbiory (po wcześniejszym uzyskaniu przez korzystającego zgody Dyrekcji Muzeum) w czwartki i piątki w godzinach od 10.00 do 14.00.

 

Cennik :

– godzina kwerendy archiwalnej wykonanej przez pracownika Archiwum – 80 zł

– kserokopia 1 strony – 1 zł

– skan 1 strony – 5 zł

 

Możliwość wykonywania kopii każdorazowo musi być konsultowana z pracownikiem Archiwum

Publikowanie archiwaliów wymaga pisemnej zgody Dyrekcji Muzeum