MATERIAŁY ARCHEOLOGICZNE

W roku 1959 Muzeum Archeologiczne w Krakowie powołało do życia własne czasopismo naukowe „Materiały Archeologiczne”. Założycielom czasopisma przyświecały sprecyzowane cele: opracowanie i opublikowanie gromadzonych od połowy XIX wieku zbiorów własnych Muzeum – pochodzących z darów i badań wykopaliskowych archeologów skupionych wokół instytucji. Założeniem twórców czasopisma było to, aby na jego łamach ukazywały się teksty przede wszystkim poświęcone zabytkom przechowywanym w Muzeum Archeologicznym w Krakowie, lecz także w zbiorach instytucji z nim współpracujących. Ustalono, że w kolejnych tomach ukazywać się będą sprawozdania z działalności Muzeum.

Pierwszym Redaktorem „Materiałów Archeologicznych” był Stefan Nosek (tomy 1-3); po nim na czele Redakcji stanął Józef Kostrzewski (tomy 4-11); w roku 1971 Redaktorem był Kazimierz Radwański (tomy 12-28); w roku 1995 zastąpił go Jacek Rydzewski (tomy 29-38). Od tomu 39 Redaktorem czasopisma jest Jacek Górski (od tomu 39). Redaktorzy „Materiałów Archeologicznych” współpracowali z kolejnymi Sekretarzami Redakcji: Marią Kwapieniową (tomy 1-21), Hanną Szymańską (tomy 22-31), Anną Tyniec (od tomu 32).

W skład Komitetu Redakcyjnego w latach siedemdziesiątych XX w. wchodzili Aleksander Gardawski, Rudolf Jamka, Konrad Jażdżewski, Kazimierz Radwański (od roku 1971 pełniący funkcję Redaktora), Kazimierz Żurowski. W roku 2009 powołany został nowy skład Komitetu, złożony z: Piotra Bielińskiego, Sylwestera Czopka, Wojciecha Nowakowskiego, Michała Parczewskiego, Pawła Valde-Nowaka, a od roku 2013 także Przemysława Makarowicza.

 

Redaktor: Jacek Górski, Sekretarz Redakcji: Anna Tyniec

 

 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych

TREŚĆ KOMUNIKATU

"Materiały Archeologiczne" (0075-7039), których wydawcą jest Muzeum Archeologiczne w Krakowie, są wymienione na liście C (pozycja 2353) stanowiącej załącznik do niniejszego komunikatu

LISTA C

Za publikację artykułów w naszym czasopiśmie Autorzy otrzymują 10 punktów.

 

Strona Materiałów Archeologicznych