MATERIAŁY ARCHEOLOGICZNE tom 39, 2013

Radosław Liwoch, Skarby zachodnioruskie doby przedmongolskiej

Jakub Puziuk, Anna Tyniec, Buławy średniowieczne z ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

Janusz Kogut, Numerical modeling and analysis of the ancient pottery kiln from Marea (Egypt)

Adam Wawrusiewicz, Jeroniki stanowisko 2 - osada społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego w województwie podlaskim

Przemysław Makarowicz, Sergiej Lysenko, Igor Kockin; Wyniki badań cmentarzyska kultury komarowskiej w Bukivnej nad górnym Dniestrem w 2010 roku

Janusz Paluch, Ciałopalne cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w Stalowej Woli - Charzewicach woj. podkarpackie (stanowisko nr 1)

Radosław Liwoch, Szkieletowy grób kamienny z Naczy na Białorusi

Radosław Liwoch, Grzywna siekierowata z Modlnicy

Jakub Puziuk, Anna Tyniec, Żelazny topór z ul. Miodowej w Krakowie-Kazimierzu

Shuichi Hasegawa, Amphora handle stamps in the Archaeological Museum in Kraków

Krzysztof Babraj, Hanna Szymańska; Badania bazyliki i mol w Marei w Egipcie

Marzena Woźny, Starania Akademii Umiejętności w Krakowie o przeprowadzenie badań grodziska na Zawodziu w Kaliszu w latach 1903-1922

Krystyna Reinfuss-Janusz, Historia noworocznej Szopki Prehistorycznej z 1944 roku

Szopka Prehistoryczna - 1943-44 rok

Cecylia Zofia Gałczyńska, Pierwsze sarkofagi egipskie w Polsce. Z historii zbiorów zabytków antycznych

Kronika za lata 2010-2011, Działalność Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Prof. dr hab. Kazimierz Bielenin - nekrolog i wspomnienie

Anna Kulczycka-Leciejewiczowa - nekrolog

Janina Prokopowicz-Krauss - nekrolog

Józef Stróżyczak - wspomnienie

Alina Wałowy - nekrolog