Materiały Archeologiczne,
tom XXXI, Kraków 1998
Spis treści

Barbara Drobniewicz, Mirosław Zając Historia i prahistoria kościanego ostrza z Potwiecia

Elżbieta Trela Neolityczne pracownie krzemienne z Kopcowej Gory (Ojców, stan. 12)

Wojciech Blajer, Anna Kowalska, Witold Reczyński The Bronze Artefacts of the Upper Vistula River-Basin: an Archeometric Approach

Andrzej Matoga Zarys historii badań kompleksu osadniczego w Pawłowicach, Turze Dolnym, Turze Piaskach i Bełku-Kwaskowie w woj. Kieleckim

Emil Zaitz Sprawozdanie z badań archeologicznych przy Rynku Bydlęcym na Kazimierzu w Krakowie (przebudowa kamienicy przy ul. Wawrzyńca)

Miscellanea

Andrzej Leligdowicz Gustaf Kossinna's life and work: the Polish perspective

Grzegorz Kieferling Próba rekonstrukcji wyrobu zapinki z podwiniętą nóżką

Joanna Trąbska Korozja chlorkowa średniowiecznych malowideł ściennych - malachitu i azurytu

Ryszard Gradziński, Marek Doktor, Emil Zaitz Zabytki archeologiczne z koryta Narwi pomiędzy Kurowem a Kruszewem, na pograniczu woj. białostockiego i łomżyńskiego