Materiały Archeologiczne,
tom XXIX, Kraków 1996
Spis treści

Andrzej Matoga Założenia programowe i perspektywy poznawcze kompleksowych badań sondażowych

Jacek Górski, Agnieszka Pociecha, Elżbieta Wilk Ratownicze badania wykopaliskowe na stanowisku z epoki brązu w Jazdkowicach w gm. Proszowice

Alina Wałowy Ratownicze badania na terenie Arsenału w Krakowie

Ewa Kubica Stan badań archeologicznych nad zabytkami wczesnośredniowiecznej monumentalnej architektury Małopolski, Rusi Halickiej i Wołynia

In memoriam

Zbigniew Tabasz

Adam Krauss Wykaz publikacji dr. Adama Kraussa (oprac. Marta Zaitz)

Kronika

Jacek Rydzewski Jubileusz prof. dr. hab. Kazimierza Bielenina. Czterdzieści lat badań nad hutnictwem świętokrzyskim

Krzysztof Babraj, Hanna Szymańska Badania mumii egipskiej w Muzeum Archeologicznym w Krakowie

Marta Zaitz Działalność Muzeum Archeologicznego w Krakowie w latach 1986-1995

Marek Cwetsch 5 lat Krakowskiej Fundacji Archeologicznej "Ratujmy zabytki"