Materiały Archeologiczne,
tom XXVIII, Kraków 1995
Spis treści

K. Radwański 40 lat istnienia Archeologicznej Służby Konserwatorskiej oraz 40 lat badań archeologicznych w Krakowie

K. Wasylikowa, A. Zemanek Plant and Man in the Medieval Cracow

A. Wałowy Badania przy kościele i klasztorze OO. karmelitów na Piasku w Krakowie w 1964 roku (wykop II)

J. Śliwa Ceramika egipska i nubijska w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie