Materiały Archeologiczne,
tom XXIII, Kraków 1986
Spis treści

Kazimierz Radwański Mury obronne Krakowa i Kazimierza w badaniach archeologicznych

Alina Wałowy Badania przy ul. Krupniczej 26 w Krakowie

Marcin Biborski Zdobiona broń z cmentarzyska ciałopalnego z okresu wpływów rzymskich z Gaci k. Przeworska

Paulina Poleska Osada grupy tynieckiej na stan. 1 w Przemęczanach, woj. krakowskie

Ewa Rook, Anna Ruszar Osada kultury lendzielskiej w Tomaszowicach, gm. Wielka Wieś, woj. Kraków

Irena Gluza Ślady neolitycznego rolnictwa w obiektach kultury lendzielskiej z Tomaszowic, gm. Wielka Wieś, woj. Kraków

Elżbieta Chochorowska, Jan Chochorowski Nowe dane do geochronologii stanowiska paleolitycznego Kornice 11

Izabela Sitko Skarabeusze i amulety egipskie w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Hanna Szymańska Dwa ptolomejskie portrety terakotowe w Muzeum Archeologicznym w Krakowie

Kazimierz Bielenin Rola wywiadu ustnego w inwentaryzacji archeologicznej stanowisk dymarskich