Materiały Archeologiczne,
tom XXII, Kraków 1984
Spis treści

Teresa Radwańska Kościół Salwatora na Zwierzyńcu w Krakowie w świetle badań archeologicznych. Część I

Hanna Jędrzejewska Uproszczona metoda badania dawnych zapraw budowlanych I

Maria Wirska-Parachoniak Produkcja zapraw budowlanych - rys historyczny, metodyka badań

Anna Ruszar Neolityczne materiały strefy leśnej ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Marcin Biborski Neolityczne znalezisko z pogranicza Beskidu Wyspowego i Pogórza Wielickiego