Materiały Archeologiczne,
tom XX, Kraków 1980
Spis treści

Ewa Rook Osadnictwo neolityczne w jaskiniach Wyżyn Krakowsko-Częstochowskiej

Emil Zaitz Sprawozdanie z badań archeologicznych przy pałacu Decjusza na Woli Justowskiej w Krakowie