Materiały Archeologiczne,
tom XVIII, Kraków 1978
Spis treści

Anna Uzarowicz-Chmielewska Wielokulturowa osada neolityczna w Ostrowcu Świętokrzyskim, woj. Kielce

Marcin Biborski Miecze z okresu wpływów rzymskich na obszarze kultury przeworskiej