Materiały Archeologiczne,
tom XVII, Kraków 1977
Spis treści

Rozprawy

Adam Krauss Poglądy na kształtowanie się kultury łużyckiej w południowo-wschodniej Polsce

Władysław Morawski, Emil Zaitz Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Krakowie na Zakrzówku

Krzysztof Kaczanowski Monografia antropologiczna wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Krakowie-Zakrzówku

Elżbieta Gleń Analiza uzębienia czaszek z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Krakowie-Zakrzówku

Irena Gluza Szczątki drewna z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Krakowie na Zakrzówku