Materiały Archeologiczne,

tom XII, Kraków 1971

Spis treści

 

Marek Gedl Profesor dr Rudolf Jamka - kierownik Katedry Archeologii Polski Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Rozprawy

Teresa Radwańska Umocnienia Okołu w Krakowie

Irena Kmietowicz-Drathowa Geologiczne podstawy odtwarzania pierwotnej topografii Krakowa

Kinga Olgyay Tkaniny koptyjskie i płótna egipskie w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Materiały

Władysław Morawski, Ewa Rook Materiały z Jaskini Zdaminowej w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Janina i Adam Kraussowie Cmentarzysko kultury mierzanowickiej w Świniarach Starych, pow. Sandomierz

Marek Gedl Cmentarzysko kultury łużyckiej w Zbrojewsku, pow. Kłobuck, cz. II (materiały z badań prowadzonych w latach 1964-1965)

Róża Mycielska Wyniki badań późnorzymskiej osady na stan. 2 w Łężkowicach, pow. Bochnia

Maria Kwapieniowa Stan badań nad historią kaflarstwa w Polsce XIV-XVIII w

Joachim Śliwa Egipskie figurki brązowe w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie Muzealnictwo

Stanisław Kowalski Księga inwentarzowa muzealiów archeologicznych jako element inwentaryzacji zbiorów

Sprawozdania

Adam Krauss Sprawozdanie działu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych Muzeum Archeologicznego w Krakowie za rok 1969