Materiały Archeologiczne,
tom VIII, Kraków 1967
Spis treści

Rozprawy

Antoni Jodłowski Osadnictwo obronne w dolinie Dunajca

Tadeusz Lewicki Jeszcze o zwyczaju sztucznego zniekształcenia czaszek u dawnych ludów grupy północno-irańskiej (sako-sarmackiej)

Materiały

Stanisław Kowalski Ważne znalezisko paleolityczne z ulicy Kopernika w Krakowie

Stanisław Kowalski Ciekawsze zabytki paleolityczne z najnowszych badań archeologicznych w jaskini Ciemnej w Ojcowie, pow. Olkusz (1963-1965)

Stanisław Kowalski Wstępne wyniki badań archeologicznych w Jaskini Mamutowej prowadzonych w latach 1957-1964

Janusz K. Kozłowski Dwa stanowiska paleolityczne w Krakowie-Przegorzałach

Antoni Talar Schyłkowopaleolityczna pracownia krzemieniarska w Durdach, pow. Tarnobrzeg

Bolesław Ginter Materiały krzemienne z Kopca Krakusa w Krakowie

Renée Hachulska-Ledwos Materiały kultury ceramiki sznurowej odktyte koło Kopca Wandy (Kraków - Nowa Huta)

Aurelia Kogus Jama kultury trzcinieckiej ze Wzgórz Krzesławickich (stan. IV) w Nowej Hucie

Barbara Nowogrodzka Osada kultury łużyckiej z Dankowa, pow. Kłobuck (materiały z badań przeprowadzonych w 1962 r)

Marek Gedl Nowe groby kultury łuzyckiej z Dankowa, pow. Kłobuck (materiały z badań przeprowadzonych w 1962 r)

Adam Krauss Cmentarzysko kultury łużyckiej w Chmielowie, pow. Tarnobrzeg

Janina Prokopowicz-Krauss Cmentarzysko kultury łużyckiej w Baczynie, pow. Kraków

Andrzej Malinowski Pochówki ciałopalne z cmentarzyska ludności kultury łużyckiej w Zbrojewsku, pow. Kłobuck

Róża Mycielska Stanowisko kultury przeworskiej w Opatkowicach, pow. Proszowice

Rudolf Jamka Materiały grobowe kultury przeworskiej z Bolesławia, pow. Dąbrowa Tarnowska

Jerzy Piaskowski Metaloznawcze badania starożytnych przedmiotów żelaznych z dorzecza Prypeci, Dniestru i Bugu

Adam Mazur, Elżbieta Nosek Porównanie technologii wykonania wędzideł z Chełmca, pow. Nowy Sącz, Mymonia, pow. Sanok i Nowej Huty - Pleszowa

Maria Czapkiewicz Moneta orientalna znaleziona w Krakowie

Anna Kmietowicz Znalezisko dirhema buwajhidzkiego z Krakowa

Sprawozdania

Stanisław Buratyński Sprawozdanie z badań terenowych prowadzonych w Nowej Hucie w 1965 r

Maria Godłowska, Gryzelda Kałka Sprawozdanie z badań prowadzonych w 1965 r na stanowisku II w Nowej Hucie - Pleszowie

Kazimierz Bielenin Sprawozdanie z badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim w 1965 r

Kazimierz Radwański Sprawozdanie z badań nad przedlokacyjnym Krakowem prowadzonych w 1965 r

Kronika