Materiały Archeologiczne,

tom I, Kraków 1959

Spis treści

 

Stanisław Kowalski, Janusz K. Kozłowski, O użytkowaniu jaspisu w epipaleolicie Polski południowej

Barbara Burchard, Stanowisko kultury ceramiki wstęgowej rytej w Trzebiesławicach, pow. Sandomierz

Anna Dzieduszycka, Cmentarzysko i osada kultury starszej ceramiki wstęgowej w Giebułtowie,  pow. Kraków Jadwiga Kamieńska, Osada kultury nadcisańskiej w Malicach, pow. Sandomierz

Kazimierz Bielenin, Zabytki kultury ceramiki promienistej z Pleszowa

Anna Eker, Stanowisko kultury ceramiki promienistej w Gniazdowicach, pow. Miechów

Stanisław Zemełka, Groby kultury ceramiki promienistej i sznurowej w Zesławicach (Nowa Huta), pow. Kraków

Stefan Nosek, Skarb brązowy z Jaworza dolnego, pow. Dębica

Renata Rogozińska, Cmentarzysko kultury komarowskiej w Bukowinie

Leszek Gajewski, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Szymiszowie, pow. Strzelce Opolskie

Janusz Kuczyński, Cmentarzysko grobów podkloszowych w Radomiu (przedmieście Wośniki)

Zenon Woźniak, Ceramika 'celtycka' z osady póĽnolateńsko-rzymskiej w Mogile (nowa Huta), rejon Szpital-zachód z badań w latach 1955-56

Kazimierz Godłowski, Materiały z cmentarzyska z póĽnego okresu wpływów rzymskich w Opatowie, pow. Kłobuck

Kazimierz Bielenin, Mieczysław Radwan, Badania nad starożytnym hutnictwem żelaza w rejonie Gór Świętokrzyskich w latach 1956-1957

Anna Dzieduszycka, Jadwiga Kamieńska, Wczesnośredniowieczne kurhany ciałopalne z Dachnowa, pow. Lubaczów

Jerzy Piaskowski, Andrzej Żaki, Wczesnośredniowieczne narzędzie stalowo-żelazne z grodziska Wietrzno-Bóbrka, pow. Krosno

Leszek Gajewski, Materiały do średniowiecznego garncarstwa wiejskiego w Małopolsce

Maria Kwapieniowa, Początki uprawy winnej latorośli w Polsce