Archiwum Muzeum Archeologicznego w Krakowie

W muzealnym Archiwum przechowywana jest dokumentacja dotycząca naukowej działalności archeologów związanych z ośrodkiem krakowskim zwłaszcza w I połowie XX wieku, a także dokumentacja działalności Muzeum począwszy od okresu międzywojennego aż do czasów współczesnych.   

W skład Archiwum naukowego wchodzi tzw. Katalog stanowisk archeologicznych zawierający dokumentację dotyczącą badań i znalezisk archeologicznych (w tym także wypisy z literatury, notatki naukowe, rysunki zabytków, mapy, plany i korespondencję). Katalog ten obejmuje stanowiska z terenu niemal całej Polski (ze szczególnym uwzględnieniem Polski południowej), a także z terenów dzisiejszej Ukrainy, Białorusi i Litwy. Akta te dotyczą przede wszystkim badań prowadzonych do 1945 roku. W Archiwum naukowym przechowywane są także mapy i plany oraz spuścizny archeologów i muzealników, zawierające materiały działalności naukowej, korespondencję, akta biograficzne.

W muzealnym Archiwum przechowywana jest także dokumentacja dotycząca działalności upowszechnieniowej i wystawienniczej (teczki wystaw) oraz akta działalności naukowej, organizacyjnej i administracyjnej Muzeum (sprawozdania i plany, dokumentacja księgowa, dokumentacja działalności poszczególnych komórek merytorycznych i administracyjnych instytucji).

skład osobowy:

Dr Marzena Woźny, kustosz  - Kierownik Archiwum (marzena.wozny@ma.krakow.pl) tel. +48 12 422 75 60 wew. 26