Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie

 

Siedziba:

ul. Senacka 3

31-523 Kraków

Pok. 305

Tel. +48 (12) 422 75 60, +48  (12) 422 71 00 wew. 33

Pracownicy:

mgr Helena Godłowska, kustosz (kierownik) (Helena.Godlowska@ma.krakow.pl)

mgr Barbara Reyman-Chojecka, bibliotekarz (barbarar@ma.krakow.pl)

Godziny otwarcia czytelni:

środa, czwartek: 9:00-14:00

Księgozbiór biblioteki zaczęto tworzyć w latach 50-tych XX wieku. Biblioteka specjalizuje się w gromadzeniu publikacji dotyczących archeologii poszczególnych krajów, a także historii, historii sztuki, antropologii, numizmatyki oraz muzealnictwa i konserwatorstwa. Obecnie księgozbiór liczy około 40 000 woluminów, w tym około 25 000 czasopism i wydawnictw ciągłych oraz około 15 000 wydawnictw zwartych. Znaczna część zbiorów obejmuje wydawnictwa zagraniczne, pozyskiwane przez Bibliotekę w ramach wymiany wydawnictw z 236 instytucjami z większości krajów europejskich oraz ze Stanów Zjednoczonych, Argentyny, Afryki Południowej, Indii i Australii. Wymiana krajowa prowadzona jest z ponad 70 instytucjami. Biblioteka posiada w swoich zbiorach około 340 tytułów czasopism bieżących, w tym około 250 zagranicznych.

Zbiory biblioteczne udostępniane są wszystkim zainteresowanym. Osoby spoza Muzeum mogą korzystać  ze zbiorów jedynie w Czytelni. Zasoby Biblioteki są w pełni skatalogowane w dostępnych w Czytelni tradycyjnym katalogu kartkowym oraz katalogach komputerowych. Katalogi komputerowe zawierają: katalog książek (nabytki od 1997 roku), artykułów z czasopism polskich i polskich prac zbiorowych (nabytki od 2007 roku) oraz czasopism (nabytki od 2008 roku).

Biblioteka prowadzi sprzedaż czasopism i serii wydawnictw muzealnych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wydawniczą na stronie internetowej Muzeum. Zamówienia można składać telefonicznie (tel. +48 (12) 422 75 60; +48  (12) 422 71 00 wew. 33) bądź drogą elektroniczną na adres: barbarar@ma.krakow.pl.