Słoneczniki 2017

Szanowni Państwo, Drodzy Uczestnicy zajęć muzealnych!

Serdecznie zapraszamy do zgłoszenia zajęć, warsztatów, konkursów oraz innych wydarzeń edukacyjnych organizowanych w Muzeum Archeologicznym w Krakowie, które Państwa zdaniem mają szansę otrzymać nagrodę w konkursie organizowanym przez portal informacyjno-rozrywkowy czasdzieci.pl. na najbardziej wartościową i atrakcyjną inicjatywę dla dzieci.

Wybrane wydarzenia muzealne, które odbyły się w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., można zgłaszać do 31 lipca br. za pomocą formularza:

sloneczniki.czasdzieci.pl/zgloszenie2017.php

Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na stronie:

sloneczniki.czasdzieci.pl/aktualnosci/id,99-sloneczniki_2017_zglos.html

Zgłoszone przez Państwa inicjatywy będą dla nas cenną informacją, że organizowane przez Muzeum wydarzenia edukacyjne cieszą się zainteresowaniem, a praca nad popularyzacją archeologii jest przez Państwa doceniana.