„Archeologiczna autostrada – wykopaliska przy wielkich inwestycjach drogowych pod Krakowem” (Prezentowana w Regionalnym Muzeum Krajoznawczym w Mikołajewie)

Jubileuszowa, dwudziesta już odsłona wystawy czasowej pt. „Archeologiczna autostrada – wykopaliska przy wielkich inwestycjach drogowych pod Krakowem” miała miejsce na południu Ukrainy – w Mikołajewie. Po ekspozycjach we Lwowie, Kijowie i Połtawie wystawa, firmowana przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie i Krakowski Zespół do Badań Autostrad, a sprowadzona nad Dniepr przez Ratowniczą Służbę Archeologiczną Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, zagościła w Mikołajewie nad Bohem – mieście o tradycjach stoczniowych sięgających 1789 roku. Od czasów carycy Katarzyny II, założycielki miasta, portu i stoczni, aż do lat 90. XX wieku produkowano tu okręty wojenne floty czarnomorskiej, w tym lotniskowce w czasach ZSRR. Nieprzypadkowo więc prezentację „Archeologicznej autostrady” zaplanowano w dawnej siedzibie Admiralicji, tj. w obecnym Muzeum Przemysłu Stoczniowego i Floty, które jest oddziałem Mikołajewskiego Regionalnego Muzeum Krajoznawczego.

Wernisaż wystawy, pod ukraińską nazwą "Археологія автоcтрaд”, odbył się 23 sierpnia 2018 r. Zgromadził on przedstawicieli władz i prezydenta miasta i obwodu Mikołajów (Larisa Piddubna, Oleksandr Senkewicz), dyrekcję mikołajewskiego muzeum (Walierij Czerniawski), przedstawicieli Muzeum Archeologicznego w Krakowie i Ratowniczej Służby Archeologicznej we Lwowie (Albert Zastawny, Natalia Wojcieszczuk), Konsulatu Generalnego RP w Odessie (Joanna de Marke) oraz muzealników i pracowników kultury i licznych zwiedzających zainteresowanych archeologią, a także – ogólnie - ekspozycją sprowadzoną z „zachodu”. Szczególne zaciekawienie i uznanie wzbudziły techniczne sposoby przygotowania wystawy i prezentacji odkryć archeologicznych, w tym rekonstrukcje graficzne, fotograficzne oraz animacje komputerowe. Otwarcie wystawy zostało przygotowane przez muzealników z mikołajewskiego muzeum niezwykle profesjonalnie. Można się spodziewać, że zainteresowanie „Archeologiczną autostradą” w Mikołajewie będzie nie mniejsze niż w muzeach we Lwowie, Kijowie i Połtawie. Oglądalność wystawy na Ukrainie, wywołująca ogromne wrażenie, przekroczyła już liczbę 75 tysięcy zwiedzających. Na ukraińskiej trasie wyprawy „Archeologicznej autostrady” Mikołajów jest już miastem ostatnim. Po rocznym pobycie na Ukrainie wystawa wróci do Krakowa w połowie listopada.

Serdecznie dziękujemy za współpracę w organizacji i przygotowaniu prezentacji wystawy pani Natalii Wojcieszczuk z Ratowniczej Służby Archeologicznej we Lwowie, która zorganizowała i koordynuje projekt na terenie Ukrainy. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do Dyrekcji Muzeum Krajoznawczego w Mikołajewie za pomoc w montażu wystawy, ciepłe przyjęcie i zapoznanie nas ze zbiorami muzealnymi i historią miasta. Wszyscy członkowie ekipy z Muzeum Archeologicznego w Krakowie otrzymali podarunki książkowe i okazałe dyplomy z podziękowaniami od Prezydenta Miasta Mikołajów.

 

Albert Zastawny