„Archeologiczna autostrada – wykopaliska przy wielkich inwestycjach drogowych pod Krakowem” (Prezentowana w Narodowym Muzeum Sztuki Ukrainy w Kijowie)

W dniu 2 marca 2018 roku miało miejsce otwarcie wystawy „Archeologiczna autostrada – wykopaliska przy wielkich inwestycjach drogowych pod Krakowem” w stolicy Ukrainy. Po ponad dwumiesięcznej ekspozycji we Lwowie (od grudnia 2017 roku) wystawę przewieziono i zaprezentowano w Narodowym Muzeum Sztuki Ukrainy w Kijowie. To najważniejszy przystanek na trasie ukraińskiej prezentacji wystawy, przygotowanej przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie i Krakowski Zespół do Badań Autostrad, a sprowadzonej nad Dniepr przez Ratowniczą Służbę Archeologiczną Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Patronat nad wystawą objęła Ambasada RP oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy. Otwarcie wystawy zgromadziło licznych przedstawicieli świata kultury i polityki. Poprowadzili je dyrektorzy Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Muzeum Sztuki w Kijowie i Ratowniczej Służby Archeologicznej Ukrainy oraz goście z Ambasady RP i ukraińskiego Ministerstwa Kultury. Ekspozycja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i nie mniejszym uznaniem. To zasługa atrakcyjnego i przystępnego sposobu prezentacji odkryć i znalezisk, a także samych wykopalisk jako wielkiego przedsięwzięcia badawczego i logistycznego, wyprzedzającego budowę autostrad. Ważnym wydarzeniem poprzedzającym wernisaż wystawy był ukraińsko-polski panel dyskusyjny, poświęcony tematyce organizacji badań archeologicznych w Polsce w kontekście planów budowy sieci autostrad na Ukrainie.
 

„Archeologiczną autostradę”, przygotowaną w ukraińsko-angielskiej wersji językowej, będzie można oglądać w Kijowie do końca kwietnia bieżącego roku.                                                                                                          

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                 Albert Zastawny