„Badania i odkrycia Muzeum Archeologicznego w Krakowie 2016”

Nowa wystawa czasowa „Badania i odkrycia Muzeum Archeologicznego w Krakowie 2016” prezentuje archeologiczne badania terenowe, w których w ostatnich latach uczestniczyło Muzeum.

Dzięki udziałowi pracowników Muzeum, często we współpracy z innymi instytucjami (Uniwersytet Jagielloński, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego im. Kazimierza Michałowskiego, Europejskie Centrum Archeologiczne  – Bibracte, Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków w Krakowie i w Kielcach), przeprowadzono badania na różnego rodzaju stanowiskach związanych ze stałym osadnictwem, czasowym pobytem, cmentarzyskach, oraz strefach wytwórczych. Badania oraz pozyskane materiały zabytkowe, dzięki skrupulatnym analizom, dostarczyły nowych informacji na temat życia, zwyczajów, wytwórczości oraz sfery duchowej ludzi z poszczególnych miejsc w rejonie Małopolski, świętokrzyskiego, Burgundii-Franche-Comté, rejonu egipskiej Aleksandrii z okresu od 180000 lat przed Chr. po czasy nowożytne. 

Ekspozycja, za pomocą posterów, gablot z najciekawszymi zabytkami i ramek cyfrowych, pokazuje 10 stanowisk archeologicznych z terenu Polski, Francji, Egiptu i jeden dar - zbiór zabytków z rejonu Egiptu i Libanu.

Muzeum Archeologiczne w Krakowie w przyszłości zamierza wziąć udział w pracach badawczych, które z pewnością przyniosą kolejne, interesujące odkrycia. Zostaną one zaprezentowane w następnych odsłonach wystawy „Badania i odkrycia Muzeum Archeologicznego w Krakowie”.

Wystawę, w gmachu głównym Muzeum Archeologicznego w Krakowie można oglądać od niedzieli 5. marca do 31. marca 2017 r.

 

Małgorzata Wawer