Archeologiczna autostrada – wykopaliska przy wielkich inwestycjach drogowych pod Krakowem (Prezentowana w Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego we Lwowie)

Grudzień 2017 roku otworzył nowy etap dla czasowej wystawy pt. „Archeologiczna autostrada – wykopaliska przy wielkich inwestycjach drogowych pod Krakowem”. Po raz pierwszy ekspozycję zaprezentowano poza granicami Polski – na Ukrainie. Wystawa, zorganizowana przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie oraz Krakowski Zespół do Badań Autostrad,  powstała w 2011 roku. Od tego czasu była nieprzerwanie prezentowana na terenie całej Polski. W ciągu 6 lat pokazano ją w 15 muzeach w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Bielsku-Białej, Tarnowie, Piotrkowie Trybunalskim, Głogowie, Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Niepołomicach, Tarnobrzegu, Wieliczce, Bochni i Mielcu.

Trasa ukraińska wystawy to wynik ścisłej i szeroko zakrojonej współpracy Muzeum Archeologicznego w Krakowie oraz Ratowniczej Służby Archeologicznej Ukraińskiej Akademii Nauk we Lwowie, która sprowadziła wystawę i będzie koordynować jej muzealne ekspozycje. Potrwają one przez rok (do grudnia 2018 r.) i odwiedzą pięć miast: Lwów, Kijów, Połtawę, Dniepro oraz Mikołajów.

Kilkumiesięczne przygotowania do wysłania ekspozycji poza Polskę, i równocześnie poza Unię Europejską, uwieńczono 14 grudnia br. we Lwowie, w którym otwarcie wystawy zapoczątkowuje całe tournée.  „Archeologiczną autostradę” zaprezentowano w siedzibie Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego - okazałym budynku dawnej Galicyjskiej Kasy Oszczędności, położonym w centrum miasta, w pobliżu Opery Lwowskiej. Obecność wystawy w mieście szeroko rozpropagowano w mediach – lwowskim radiu i telewizji. Patronat nad wystawą objął Konsulat Generalny RP we Lwowie. Na wernisażu obecny był konsul RP, przedstawiciele władz miasta i urzędów konserwatorskich, dyrektorzy muzeów lwowskich oraz instytucji naukowych. Organizatorów reprezentowali dyrektorzy Muzeum Archeologicznego w Krakowie oraz Ratowniczej Służby Archeologicznej we Lwowie – Jacek Górski i Oleg Osaulczuk. Zapraszając na ekspozycję podkreślili oni nie tylko naukowe znaczenie wyników badań archeologicznych  przy wielkich inwestycjach drogowych pod Krakowem, ale również sukces polskich badań „autostradowych” jako wyniku zgodnej współpracy instytucji archeologicznych, rządowych oraz agencji odpowiedzialnych za budowę autostrad. Dla ukraińskich instytucji archeologicznych prezentacja naszej wystawy jest okazją do zapoznania się z organizacją i prowadzeniem wielkich badań przedinwestycyjnych, które zostaną podjęte na Ukrainie w związku z planami budowy sieci autostrad. Krakowska „Archeologiczna autostrada” jest pierwszą wystawą o tematyce archeologicznej sprowadzoną na Ukrainę z Zachodu.

Serdecznie dziękujemy za współpracę w organizacji i przygotowaniu prezentacji wystawy na Ukrainie jej kuratorkom - Natalii Wojcieszczuk z Ratowniczej Służby Archeologicznej we Lwowie oraz Irynie Horban z Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego we Lwowie.

 

tekst i foto Albert Zastawny