Dzieje najstarsze i stare gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Wystawa prezentuje historię miejsca, na którym znajduje się kompleks zabudowań Muzeum Archeologicznego w Krakowie, poczynając od okresu wczesnego średniowiecza, aż po połowę wieku XX.

Teren zajmowany obecnie przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie obfituje w znaleziska świadczące o istnieniu intensywnego osadnictwa datowanego już od okresu wczesnego średniowiecza. Od zachodu teren posiadał naturalną granicę - mokradła Żabiego Kruka. Pomiędzy nimi a osadą wznoszono kolejne fortyfikacje - IX-XIII w. fortyfikowanego podgrodzia, a w późniejszym okresie miasta. W obrębie budynku muzealnego zachowały się fragmenty najniższej kondygnacji fortyfikacji miejskich z XIV/XV w. i baszty murarzy. W początkach wieku XVII teren przekazano zakonowi karmelitów bosych – wzniesiono klasztor i wczesnobarokowy kościół. Budynek klasztorny w roku 1797 przekształcono w siedzibę więzienia i sądu. Takie funkcje zabudowania spełniały aż do połowy wieku XX, gdy przekazano je na potrzeby Muzeum Archeologicznego w Krakowie.

W przestrzeni ekspozycyjnej znalazły się relikty architektoniczne i wyodrębnione pomieszczenia historyczne: relikt średniowiecznego, kamiennego muru miejskiego, ściana śmierci i cela śmierci. Dzięki temu wystawa posiada cechy rezerwatu archeologiczno-architektoniczno-historycznego, w którym przedstawiane są relikty architektury, oryginalne zabytki archeologiczne, architektoniczne i historyczne uzupełnione o panoramy rekonstrukcyjne oraz archiwalia. Przy realizacji ekspozycji programowo nie skorzystano z tak popularnych obecnie rekonstrukcji 3D i multimediów. Przestrzeń wystawowa została ograniczona do fragmentu najniższego poziomu budynku. Daje to zwiedzającym możliwość bezpośredniego prześledzenia różnych etapów zabudowy i wykorzystania terenu, a jednocześnie pozwala na ukazania detali, które w materii budynku zanikły i istotnych zdarzeń, które materialnego śladu nie pozostawiły.

                                                                                                                                         Anna Tyniec

 

Kurator wystawy: Anna Tyniec (MAK)

Scenariusz wystawy: Anna Tyniec (MAK)

Opracowanie merytoryczne: Anna Tyniec (MAK), Joanna Dutka (IPN), Maciej Zakrzewski (IPN)

Koncepcja plastyczna: Marek Grosse (MAK)

Realizacja koncepcji plastycznej: Marek Grosse (MAK), Studio Actiff (IPN)

 

Wystawa sfinansowana ze środków:

Województwa Małopolskiego

Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Instytutu Pamięci Narodowej