Bogowie Starożytnego Egiptu

W 1995 roku uchwałą ministrów kultury państw Unii Europejskiej Kraków został wybrany do grona miast, europejskich stolic kulturalnych mijającego milenium i obdarowany tytułem Europejskiego Miasta kultury roku 2000. W związku z tym dawna stolica Polski przygotowała "Festiwal Kraków 2000", w obrębie którego znalazło się szereg ważnych wydarzeń artystycznych. Zaproponowany przez dział Archeologii Śródziemnomorskiej w Muzeum Archeologicznym w Krakowie projekt scenariusza wystawy "Bogowie Starożytnego Egiptu" został zaakceptowany w 1999 roku przez komisję festiwalową biura Kraków 2000 i skierowany do finansowania. Prace nad wystawą trwały od 1992 roku, kiedy to rozpoczęła się kosztowna konserwacja sarkofagów, kartonaży i tkanin koptyjskich. Całość zbiorów jest po konserwacji dzięki wydatnej pomocy specjalistów od drewna i kamienia z Wydziału konserwacji Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Do gablot zostało zastosowane oświetlenie światłowodowe ze względu na jego walory estetyczne oraz bezpieczeństwo samych zabytków. Źródło światła umieszczane jest poza gablotą i tym samym eliminuje promieniowanie UV i IR (podczerwień), jak również nie podnosi temperatury wewnątrz gablot. Światło, przewodzone przez światłowód, znajduje się wewnątrz gabloty. Dla większości eksponatów przyjęto najbardziej restrykcyjne kryterium oświetlenia zalecane przez konserwatorów, które przewiduje maksymalne natężenie 50 lx, przy czasie ekspozycji do 5-6 godzin dziennie. Stałą wilgotność, niezbędną dla zabytków polichromowanych i tkanin, zamkniętych w hermetycznych gablotach, stabilizuje umieszczony w specjalnych szufladach żel krzemionkowy lub bibuła absorpcyjna.