Zapraszamy serdecznie do udziału w KONKURSIE PLASTYCZNYM o nazwie „Życie w średniowiecznym Krakowie”, organizowanym przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VI. Zgłaszane prace konkursowe mogą być wykonywane dowolną techniką wg. regulaminu oraz powinny przedstawiać i przybliżać wiedzę o życiu w średniowiecznym Krakowie.

Prace mogą być składane osobiście lub przesłane pocztą do 08 maja 2019 roku, na adres Organizatora:


Muzeum Archeologiczne w Krakowie
ul. Senacka 3, 31-002 Kraków
- z dopiskiem na kopercie „Konkurs Plastyczny”

 


Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

Na dodatkowe pytania odpowie Państwu Pani Jolanta Kiszka -
jola.kiszka@ma.krakow.pl, 12 422 71 00 wew. 43

 

                     
   REGULAMIN                               FORMULARZ