Muzealne Spotkania Naukowe to całoroczny cykl odczytów prowadzonych przez pracowników Muzeum Archeologicznego w Krakowie, prezentujący wyniki szerokiej i zróżnicowanej działalności Muzeum. Tematyką wykładów będą rezultaty terenowych badań wykopaliskowych, opracowywanie kolekcji i ich publikacje, naukowe projekty badawcze, projekty wystawiennicze, działalność edukacyjna i popularyzatorska, a także konserwacja i rekonstrukcja zabytków na potrzeby badań specjalistycznych i ekspozycyjnych.

 

Muzealne Spotkania Naukowe mają charakter otwarty. Odbywać się będą od stycznia do grudnia 2018 r. w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 13.00 w siedzibie muzeum.


 

Muzealne Spotkania Naukowe

14.12.2018

 

Nowożytne fajki w zbiorach archeologicznych –

zarys problemu badawczego, popularyzacja i wystawiennictwo

 

W nowożytnych znaleziskach archeologicznych, pochodzących w szczególności z badań ośrodków miejskich w Polsce, jednymi z najbardziej charakterystycznych źródeł są akcesoria do palenia tytoniu. Zaliczyć je można do najciekawszej, a jednocześnie nadal słabo zbadanej kategorii zabytków archeologicznych, które jako przybory powszechnie zaczęto stosować w Europie od XVII wieku. Wieloaspektowość tego zagadnienia powoduje, że archeologiczne prace badawcze wymagają niekiedy uzupełnienia w postaci interdyscyplinarnych studiów, chociażby z pogranicza historii i etnografii. Jest to zatem problem złożony, który wymaga w przyszłości współpracy wielu dziedzin nauki, nie tylko humanistycznych. Fajka - również jako zabytek w zbiorach muzealnych - może stać się intrygującym i efektownym eksponatem, co pokazały już nieliczne tego typu wystawy prezentowane m.in. w Gdańsku i Krakowie. Warto podkreślić, że jedna z takich ekspozycji pt. Mieszczańska kultura palenia tytoniu. Fajki w nowożytnej tradycji i obyczajowości mieszkańców Krakowa, pokazywana była niedawno w gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie.

 

Jakub Puziuk


HARMONOGRAM ODCZYTÓW W 2018 R.