Muzealne Spotkania Naukowe to całoroczny cykl odczytów prowadzonych przez pracowników Muzeum Archeologicznego w Krakowie, prezentujący wyniki szerokiej i zróżnicowanej działalności Muzeum. Tematyką wykładów będą rezultaty terenowych badań wykopaliskowych, opracowywanie kolekcji i ich publikacje, naukowe projekty badawcze, projekty wystawiennicze, działalność edukacyjna i popularyzatorska, a także konserwacja i rekonstrukcja zabytków na potrzeby badań specjalistycznych i ekspozycyjnych.

 

Muzealne Spotkania Naukowe odbywają się od stycznia do grudnia 2019 r. w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 13.00 w siedzibie muzeum.HARMONOGRAM ODCZYTÓW W 2019 R.