ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

dostawę i montaż elementów wyposażenia wystawy dedykowanych dla osób niewidomych i słabowidzących dla Muzeum Archeologicznego w Krakowie w ramach projektu pn. „ COME-IN! CE 187 „Cooperating for Open access to Museums towards a widEr INclusion”

 

Zapytanie ofertowe
Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy (OPZ-FC)
Zał. nr 1 do OPZ-FC – projekt aranżacji

Zał. nr 2 wzór formularza oferty
Zał. nr 3 – wzór umowy
Zał. nr 4 – wzór oświadczenia o gr. Kapitałowej