Informacja z otwarcia ofert (str. 1)

Informacja z otwarcia ofert (str. 2)