Modyfikacja siwz z 18.01.2019 r.

Załącznik nr 1 – zmodyfikowany zał. nr 1 do siwz – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – zmodyfikowany zał. nr 6 do siwz – Formularz cenowy