Przetarg nieograniczony na wykonanie i wdrożenie strony internetowej wraz z modułem aplikacji COME-IN! udostępniającej materiały cyfrowe dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności słuchu oraz wzroku dla Muzeum Archeologicznego w Krakowie w ramach projektu pn. „ COME-IN! CE 187 „Cooperating for Open access to Museums towards a widEr INclusion”

 

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ (1)

SIWZ (2-24)

Załączniki do siwz:

1.       Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

2.       Załącznik nr 2 – Formularz Oferty

3.       Załącznik nr 3 – Oświadczenia (wzór)

4.       Załącznik nr 4 – Wzór umowy

5.       Załącznik nr 5 - Wykaz usług (wzór)

6.       Załącznik nr 6 - Wykaz osób (wzór)

7.       Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia  (grupa kapitałowa)