Odpowiedzi na pytania z 24.10.2018 r.

 

modyfikacja z dnia 24.10.2018 r.

zmodyfikowana siwz

załącznik nr 6 do siwz – zmodyfikowany formularz cenowy

załącznik nr 1 B do siwz – opis przedmiotu zamówienia cz. B – serwery wraz z dodatkowymi urządzeniami

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia