Odpowiedzi na pytania i modyfikacja siwz z 19.10.2018 r.

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja siwz z 19.10.2018 r.

SIWZ (modyfikacja)

Zał. nr 1 B Opis przedmiotu zamówienia – serwery (modyfikacja)

Zał. nr 1 C Opis przedmiotu zamówienia – sprzęt komputerowy

Zał. nr 4 wzór umowy (modyfikacja)

Zał. nr 6 Formularz cenowy (modyfikacja)