+

Aktualnie znajdujesz się:

Strona główna  / O Muzeum / Przetargi

Odpowiedź na pytanie


Przejdź dalej →

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


Przejdź dalej →

Przetarg nieograniczony na wykonanie wraz z wdrożeniem oprogramowania bazodanowego zawierającego informacje o stanowiskach archeologicznych...


Przejdź dalej →

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Przejdź dalej →

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Przejdź dalej →

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty


Przejdź dalej →

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r.


Przejdź dalej →

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (05.02.2019 r.)


Przejdź dalej →

Zapytanie ofertowe na: dostawę i montaż elementów wyposażenia wystawy dedykowanych dla osób niewidomych i słabowidzących...


Przejdź dalej →

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (1.02.2019 r.)


Przejdź dalej →

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert


Przejdź dalej →

Informacja z otwarcia ofert (24.01.2019 r.)


Przejdź dalej →

Modyfikacja SIWZ z 18.01.2019 r.


Przejdź dalej →

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia...


Przejdź dalej →

Przetarg nieograniczony na Dostawę sprzętu komputerowego realizowaną w ramach Projektu pn.: "Archeologiczny Atlas Małopolski...


Przejdź dalej →

Informacja z otwarcia ofert


Przejdź dalej →

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Przejdź dalej →

Odpowiedź na pytanie z 12.19.2018 r.


Przejdź dalej →

Przetarg nieograniczony na wykonanie i wdrożenie strony internetowej wraz z modułem aplikacji COME-IN!...


Przejdź dalej →

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przejdź dalej →

Informacja o unieważnieniu przetargu na komputery


Przejdź dalej →

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego realizowany w ramach Projektu pn.: "Archeologiczny Atlas Małopolski...


Przejdź dalej →

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie cz. A


Przejdź dalej →

Informacja z otwarcia ofert


Przejdź dalej →

Odpowiedzi na pytania z 24.10.2018 r.


Przejdź dalej →

Odpowiedzi na pytania 22.10.2018 r.


Przejdź dalej →

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja siwz z 19.10.2018 r.


Przejdź dalej →

Dostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego i serwerów realizowana w ramach Projektu pn.: "Archeologiczny Atlas Małopolski...


Przejdź dalej →

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu


Przejdź dalej →

Informacja z otwarcia ofert


Przejdź dalej →

Przetarg nieograniczony na zabezpieczenie budynku spichlerza w zespole dworsko - parkowym w Krakowie Branicach, przy ul. Deszczowej 6


Przejdź dalej →

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.


Przejdź dalej →

Archiwum przetargów


Przejdź dalej →