Oddział w Nowej Hucie

Pracownicy zatrudnieni w Oddziale Nowa Huta opracowują zbiory zabytków znajdujących się w zasobach działu od okresu paleolitu do średniowiecza oraz sprawują merytoryczną opiekę nad nimi. Swoimi pracami naukowymi poszerzają wiedzę dotyczącą pradziejów regionu, Polski i Europy. Zajmują się także działalnością wystawienniczą oraz prowadzą samodzielnie i wspólnie z innymi działami akcję edukacyjną. Współpracują z muzeami oraz ośrodkami kultury przy  organizacji różnorodnych, lokalnych wydarzeń kulturalnych.

 

Zbiory:

Zbiory nowohuckiego Oddziału Muzeum Archeologicznego w Krakowie, uzyskane w ciągu sześćdziesięciu lat badań terenowych, stanowią istotną część polskich zasobów prahistorycznych. Reprezentują one różne epoki, począwszy od paleolitu do średniowiecza, które przeminęły na tym niewielkim, powierzchni około 100 km2 obszarze. Z prawie 140 stanowisk archeologicznych pozyskano ponad 150 tysięcy muzealiów, w tym około 40 tysięcy o walorach ekspozycyjnych. Wiele materiałów zabytkowych  ze zbiorów Oddziału wykorzystywanych jest w publikacjach opisujących prahistorię ziem Polski.

 

Skład osobowy:

mgr Janusz Bober – kierownik, kustosz, (jbober@ma.krakow.pl) tel. +48 12 640 80 60 w. 13

mgr Małgorzata Byrska-Fudali, archeolog, (malgorzata.fudali@ma.krakow.pl) tel. +48 12 640 80 60 w. 16

mgr Ewa Kubica-Kabacińska, kustosz, (ekubica@ma.krakow.pl) tel.+48 12 640 80 60 w. 15

mgr Justyna Rodak, kustosz, (jrodak@ma.krakow.pl) tel.+48 12 640 80 60 w. 15

mgr Irena Wójcik, kustosz, (pierog@ma.krakow.pl) tel.+48 12 640 80 60 w. 16

mgr Anna Kolasa, adiunkt, (akolasa@ma.krakow.pl) tel.+48 12 640 80 60 w. 14

Wiesław Zawisza, pomocnik administracyjny, tel.+48 12 640 80 60