Dział Konserwacji Zabytków

Dział Konserwacji Zabytków MAK może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w konserwacji zabytków archeologicznych z ceramiki i kamienia, drewna, skóry, metali żelaznych, kolorowych i szlachetnych oraz w wykonywaniu kopii zabytków. Pracuje przede wszystkim na potrzeby własne Muzeum oraz wykonuje prace na zlecenia zewnętrzne. Dysponuje fachową kadrą i stale poszerzaną baza sprzętową.

Struktura organizacyjna i skład osobowy:

Pracownia konserwacji metalu:

Kierownik Działu: mgr Andrzej Dyga - starszy konserwator (andrzej.dyga@ma.krakow.pl) tel. +48 12 422 75 60 wew. 44

Pracownia konserwacji ceramiki:

mgr Maryla Dryja - konserwator (mdryja@ma.krakow.pl) tel. + 48 12 422 75 60 wew. 27

mgr Maria Gawrońska - konserwator (archeowzory.mak@gmail.com) tel. + 48 12 422 75 60 wew. 27