Dział Archeologii Śródziemnomorskiej i Starożytnych Cywilizacji Amerykańskich

W Dziale znajdują się zabytki pochodzące z Egiptu z różnych okresów, począwszy od czasów predynastycznych do czasów późnego antyku. Posiadamy także zbiór zabytków etnograficznych (z Egiptu, Sudanu, Syrii, Iranu i Iraku).

Największą część stanowią zbiory egipskie (ok. 2875 obiektów), których rodowód związany jest z trzema kolekcjami: największa należy do żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, którzy walczyli w brytyjskich siłach zbrojnych podczas II wojny światowej na Bliskim Wschodzie i Egipcie. Twórcą i pomysłodawcą tzw. „Muzeum Polowego” był Jarosław Sagan.

Pozostałe dwie część zbiorów pochodzą z wykopalisk prowadzonych przez Tadeusza Smoleńskiego w El Gamhud i El Hibeh i z badań Hermana Junkera w Dolnej Nubii.

Zbiory etnograficzne są częścią dużej kolekcji zabytków zgromadzonych przez Jarosława Sagana.

Do wyjątkowych należą także naczynia i tkaniny peruwiańskie zgromadzone przez Władysława Klugera w drugiej połowie XIX wieku. W kolekcji znajdują się także przedmioty użytku codziennego, ozdoby, broń, narzędzia, które przechowywane są w magazynie działowym.

Dział prowadzi wykopaliska w Egipcie w Marei od 16 lat (45 km. na południowy zachód od Aleksandrii). Marea/Philoxenite to miasto powstałe przed założeniem Aleksandrii. Od sześciu lat badania są prowadzone we wczesnobizantyjskiej bazylice, drugiej pod względem wielkości w Egipcie. Dotychczas odkryto kaplicę grobową, łaźnie z sakiją datowane na V-VI w. Także w 2011 r. odkryto wille przy bazylice, w której znaleziono zespół (264) ostraków mówiących o budowie wspomnianej bazyliki. Pierwszym kierownikiem Misji była śp. Prof. Hanna Szymańska. Od 2010 roku Misją kieruje Krzysztof Babraj.

Wykopaliska prowadzone są pod auspicjami Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego im. Prof. Kazimierza Michałowskiego. Współpraca obejmuje także Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie i Landesmuseum Württemberg w Stuttgarcie.

Skład osobowy:

Dr Krzysztof Babraj, starszy kustosz - kierownik działu (krzysztof.babraj@ma.krakow.pl) tel. +48 12 422 75 60 wew. 41

mgr Anna Drzymuchowska, kustosz (adrzymuchowska@ma.krakow.pl) tel. +48 12 422 75 60 wew. 41