Dział Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

oraz Pracownia Archeologii Miejskiej Krakowa

Pracownicy Działu zajmują się bieżącą opieką merytoryczną i opracowaniem zbiorów zabytków od okresu wczesnego średniowiecza po czasy nowożytne przechowywane w MAK. Prowadzą studia analityczne i porównawcze w ramach kolekcji własnych oraz zagadnień osadniczych związanych z Krakowem i Małopolską od wczesnego średniowiecza do nowożytności. Koordynują współpracę Muzeum z instytucjami o profilu historycznym. Uczestniczą w działalności wystawienniczej i akcjach edukacyjnych Muzeum. W Dziale Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych wraz z Pracownią Archeologii Miejskiej Krakowa przechowywane są materiały pochodzące:

z badań wykopaliskowych i ratowniczych stanowisk archeologicznych datowanych na czasy od wczesnego średniowiecza do nowożytności prowadzonych przez pracowników Działu na terenie Krakowa (we współczesnych granicach administracyjnych) i Małopolski – od lat 50-tych XX w.; z darów.

W zbiorach znajdują się zespoły zabytków z terenu Okołu, miasta lokacyjnego, Kazimierza, Kleparza czy Podgórza, w tym liczne zabytki o wybitnych walorach poznawczych i ekspozycyjnych z metali (wśród nich narzędzia, broń, elementy wyposażenia jeździeckiego, ozdoby, monety czy największy w Europie skarb wielkomorawskich grzywien siekieropodobnych), szkła, kości (np. narzędzia), drewna (np. naczynia), skóry i najliczniejsze wyroby z gliny (naczynia, kafle, fajki i inne).

Skład osobowy:

mgr Anna Tyniec, kustosz - kierownik Działu (tyniec@ma.krakow.pl) tel. +48 12 422 75 60 wew. 32

mgr Jakub Puziuk, kustosz (jakub.puziuk@ma.krakow.pl) tel. +48 12 422 75 60 wew. 32

mgr Michał Zaitz, kustosz (Pracownia Archeologii Miejskiej Krakowa) (michalzaitz@gmail.com) tel. +48 12 422 75 60 wew. 31