dr Marzena Woźny

Kustosz, kierownik Archiwum w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. W swojej pracy zajmuje się naukowym opracowywaniem dokumentacji związanej z dziejami polskiej, a szczególnie krakowskiej archeologii. Publikuje artykuły dotyczące tych zagadnień. Przeprowadziła i opublikowała wywiad rzekę z Prof. Janem Machnikiem, zatytułowaną Między pokoleniami. Z profesorem Janem Machnikiem rozmawia…. Autorka oddanej do druku książki Włodzimierz Demetrykiewicz (1859–1937). Prehistoryk z przełomu epok. Ukończyła historię oraz podyplomowe studia z muzeologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2015 roku uzyskała stopień doktora w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. W tym samym roku odbyła miesięczny staż w National Museum of Archaeology na Malcie. Obecnie pracuje nad historią małopolskiej archeologii w XIX wieku na tle archeologii europejskiej.

Od 2005 roku Sekretarz Rady Muzeum Archeologicznego w Krakowie, od 2016 roku Przewodnicząca Kolegium Kustoszy w Muzeum.