+

mgr Katarzyna Zbyrad, Główna Księgowa           

Ukończyła studia na Wydziale: Zarządzenie i Marketing w Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Specjalność: Rachunkowość).

Zatrudniona w Muzeum Archeologicznym w Krakowie na stanowisku Głównej Księgowej od lipca 2001 roku. W ramach pełnionej funkcji prowadzi pełną księgowość, sporządza plany i sprawozdania finansowe, rozlicza podatki i wykonuje inne zadania związane z zajmowanym stanowiskiem.

Przygotowuje i rozlicza pod względem finansowym wnioski związane z działalnością merytoryczną Muzeum m. in.: projekty naukowe, konserwatorskie, wydawnicze i wystawiennicze realizowane ze środków budżetu państwa (KBN/NCN), MKiDN i środków europejskich.

Przygotowywała i rozliczała pod względem finansowym wnioski związane z działalnością inwestycyjną w ramach zadania „Waloryzacja Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie” realizowanego w latach 2006-2016 ze środków Województwa Małopolskiego oraz Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

Obecnie bierze udział w pracach przygotowawczych do projektu: „Waloryzacja zabytkowego

Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych”  realizowanego w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Rozwoju Zasobów Kultury ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020.