Członkowie Rady Muzeum Archeologicznego w Krakowie

czwartej kadencji

 

Prof. dr hab. Janusz Kruk – przewodniczący Rady, kierownik Ośrodka Archeologii Gór i Wyżyn Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dr Wojciech Brzeziński – przedstawiciel Stowarzyszenia Muzealników Polskich, dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie

Dr Janusz Budziszewski – przedstawiciel Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, zastępca dyrektora Instytutu Archeologii Uniwersytetu Karola Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Jan Chochorowski – kierownik Zakładu Epoki Brązu w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Stanisław Dziedzic – dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa

Prof. dr hab. Ryszard Grygiel – dyrektor Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

Prof. dr hab. Jan Machnik – członek Polskiej Akademii Umiejętności

Ryszard Rutkowski – członek Izby Przemysłowo–Handlowej w Krakowie, prezes Fundacji Rozwoju Kina i prezes zarządu Apollo Film Sp. z o.o.

Janusz Sepioł – senator RP

Teresa Starmach – nauczycielka, działaczka samorządowa i społeczna, w latach 1998–2002 wiceprezydent Krakowa, w późniejszym okresie także radna Sejmiku Województwa Małopolskiego

Małgorzata Zięć – dyrektor Biura Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie