Muzeum Archeologiczne w Krakowie, ul. Poselska 3, Kraków

Muzeum Archeologiczne w Krakowie to najstarsza tego typu placówka w Polsce. Powołano ją, jako Muzeum Starożytności, w lutym 1850 roku. Obecnie w zbiorach Muzeum znajduje się ponad pół miliona zabytków. Liczącą się grupę stanowią unikatowe zabytki ofiarowane do Muzeum przez odkrywców, kolekcjonerów i zbieraczy. Jednak podstawą zbiorów są materiały pozyskane drogą badań archeologicznych. Od 1967 roku główną siedzibą Muzeum jest zabytkowy kompleks budynków przy ul. Senackiej 3.

Na stałych ekspozycjach w Muzeum znajdują się wystawy pt. „Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski”,Bogowie starożytnego Egiptu”, „Dzieje najstarsze i stare gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie”, „Peruwiańskie zbiory Władysława Klugera”. W Muzeum prezentowane są również wystawy czasowe.

 

Godziny otwarcia

styczeń – czerwiec, wrzesień - grudzień:

poniedziałek, środa, piątek 9:00 - 15:00; wtorek, czwartek 9:00 - 18:00;

sobota NIECZYNNE; niedziela od 11:00 - 16:00.

lipiec - sierpień: poniedziałek - piątek 10:00 – 17:00; sobota NIECZYNNE; niedziela 10:00 – 15:00.

 

Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Podziemia kościoła św. Wojciecha, Rynek Główny, Kraków

Kościół św. Wojciecha jest jedną z najstarszych budowli sakralnych w Krakowie. Zbudowano go ok. roku 1000. Według legendy św. Wojciech ( 956-997 ) – biskup, męczennik, patron Polski, miał wygłaszać tu swoje kazania. Budynek wielokrotnie był przebudowywany. Pierwszy kościół w tym miejscu zbudowany był z drewna. Na przełomie XI/XII w. wzniesiono nowy budynek, zbudowany z ciosów wapiennych i z wapiennej kostki romańskiej. Kościół ten przetrwał niemal bez zmian do czasów współczesnych; częściowych zmian dokonano w XVII i XVIII wieku. Do XV wieku natomiast wokół świątyni istniał niewielki, ale intensywnie wykorzystywany cmentarz.

W podziemiach kościoła św. Wojciecha można oglądać wystawę poświęconą historii krakowskiego Rynku, a także - z uwagi na miejsce ekspozycji - dziejom kościółka p.w. św. Wojciecha.

 

Godziny otwarcia

maj – wrzesień: poniedziałek - sobota 10:00 – 16:00; niedziela NIECZYNNE;

W święta kościelne ekspozycja nieczynna.

 

Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Oddział Nowa Huta, ul. Sasanek 2A, Kraków

Branice w dokumentach pisanych pojawiają się w roku 1250, gdy książę Bolesław Wstydliwy przyznał prawo połowu bobrów na tych terenach wojewodzie krakowskiemu Klemensowi. Założenie dworsko-parkowe składa się z dwóch dworów, parku i częściowo zachowanych budynków folwarcznych. Starszy dwór, późnorenesansowa wieża mieszkalno-obronna, pochodzi zapewne z XVI wieku a ostateczny kształt uzyskał ok. roku 1603. Drugi, klasycystyczny dwór został wzniesiony na przełomie XVIII i XIX wieku.

Wystawy czynne w 2017 roku: „Garncarstwo prahistoryczne” „Nowa Huta. Archeologia, ludzie, epoka". W Oddziale Muzeum prezentowane są również wystawy czasowe.

 

Godziny otwarcia

styczeń – kwiecień, listopad – grudzień: poniedziałek - piątek 10:00 - 14:00; sobota, niedziela NIECZYNNE;

maj - październik: poniedziałek - piątek 10:00 – 14:00; sobota, niedziela 14:00 – 18:00

 

Specjalista d/s promocji i PR - Aneta Rams-Gawlik

a.ramsgawlik@ma.krakow.pl

tel. +48 12 422 71 00 wew. 50

 

DO POBRANIA:

MAK+MALOPOLSKA WEKTOR KOMPLET