+

Aktualnie znajdujesz się:

Strona główna  / O Muzeum / Kontakt

Muzeum Archeologiczne w Krakowie, 31-002 Kraków,
ul. Senacka 3

Oddział Muzeum w Nowej Hucie, 31-985 Kraków-Nowa Huta,
os. Branice, ul. Sasanek 2A

 

Kontakt:

Gmach Główny: tel. + 48 12 422 71 00; +48 12 422 75 60
Fax: + 48 12 422 77 61
e-mail:
mak@ma.krakow.pl

Oddział Muzeum w Nowej Hucie: tel. + 48 12 640 80 60

INFORMACJE I REZERWACJE WARSZTATÓW: tel. (12) 422 75 60 wew. 43 lub rezerwacja@ma.krakow.pl

 

Kierownictwo Muzeum Archeologicznego w Krakowie:

Dyrektor Muzeum - dr hab. Jacek Górski (jgorski@ma.krakow.pl) tel. + 48 12 422 92 86

Z-ca Dyrektora - mgr Tomasz Wichman (tomasz.wichman@ma.krakow.pl) tel. +48 12 422 75 60 wew. 51

Główna Księgowa - mgr Katarzyna Zbyrad (katarzyna.zbyrad@ma.krakow.pl) tel. +48 12 422 75 60 wew. 22

 

Administracja:

Kierownik Administracji - mgr Alicja Wilkosz-Nawara (alicja.wilkosz@ma.krakow.pl) tel. +48 12 422 75 60 wew. 37

Specjalista d/s Zamówień Publicznych i d/s Osobowych - Monika Piskorz (monika.piskorz@ma.krakow.pl) tel. +48 12 422 75 60 wew. 23

 

Promocja i PR:

Specjalista d/s promocji i PR - Aneta Rams-Gawlik (a.ramsgawlik@ma.krakow.pl) tel. +48 12 422 71 00 wew. 50

 

Struktura:

Dział Głównego Inwentaryzatora Zabytków

Główny inwentaryzator - dr Paulina Poleska (poleska@ma.krakow.pl) tel. +48 12 422 75 60 wew. 36

 

Oddział w Nowej Hucie

Kierownik Oddziału - mgr Janusz Bober (janusz.bober@ma.krakow.pl) tel. +48 12 640 80 60

 

Dział Prahistorii Małopolski

Kierownik Działu - mgr Mirosław Zając (zajac@ma.krakow.pl) tel: +48 12 422 75 60 wew. 52

 

Dział Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

Kierownik Działu - mgr Anna Tyniec (tyniec@ma.krakow.pl) tel. +48 12 422 75 60 wew. 32

 

Dział Archeologii Śródziemnomorskiej i Starożytnych Cywilizacji Amerykańskich

Kierownik Działu - dr Krzysztof Babraj (babraj@ma.krakow.pl) tel. +48 12 422 75 60 wew. 41

 

Dział Zbiorów Dawnych

Kierownik Działu - dr Albert Zastawny (zastawny@ma.krakow.pl) tel. +48 12 422 75 60 wew. 35

 

Dział Edukacji Archeologicznej i Wystaw

Kierownik Działu - Agnieszka Zaręba-Kotarba (agnieszka.zarebakotarba@ma.krakow.pl) tel. +48 12 422 71 00 wew. 50, kom. +48 505242655

 

Dział Konserwacji Zabytków

Kierownik Działu - mgr Andrzej Dyga (andrzej.dyga@ma.krakow.pl) tel. +48 12 422 75 60 wew. 44

 

Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Kierownik Biblioteki - mgr Helena Godłowska (Helena.Godlowska@ma.krakow.pl) tel. +48 (12) 422 75 60 wew. 33

 

Archiwum Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Kierownik Archiwum - dr Marzena Woźny (marzena.wozny@ma.krakow.pl) tel. +48 12 422 75 60 wew. 26