+

Aktualnie znajdujesz się:

Strona główna  / O Muzeum / Kontakt

Muzeum Archeologiczne w Krakowie, 31-002 Kraków,
ul. Senacka 3


 Oddział Muzeum w Nowej Hucie, 31-985 Kraków-Nowa Huta, os. Branice, ul. Sasanek 2A

 

Telefony:

Centrala: + 48 12 422 71 00; +48 12 422 75 60
Fax: + 48 12 422 77 61
Oddział Muzeum w Nowej Hucie-Branicach: + 48 12 640 80 60
e-mail:
mak(tutaj malpka)ma.krakow.pl

 

Kierownictwo Muzeum Archeologicznego w Krakowie:

Dyrektor Muzeum - dr hab. Jacek Górski (jgorski(tutaj malpka)ma.krakow.pl) tel. + 48 12 422 92 86

Z-ca Dyrektora - mgr Tomasz Wichman (tomasz.wichman(tutaj malpka)ma.krakow.pl) tel. +48 12 422 75 60 wew. 51

Główna Księgowa - mgr Katarzyna Zbyrad (katarzyna.zbyrad(tutaj malpka)ma.krakow.pl) tel. +48 12 422 75 60 wew. 22


Administracja i działy merytoryczne:

Kierownik Administracji - mgr Alicja Wilkosz-Nawara (alicja.wilkosz(tutaj malpka)ma.krakow.pl) tel. +48 12 422 75 60 wew. 37

Pracownik d/s promocji i reklamy - mgr Iwona Krzysztonek (i.krzysztonek(tutaj malpka)ma.krakow.pl) tel. +48 12 422 75 60 wew. 43

Główny inwentaryzator - dr Paulina Poleska (poleska(tutaj malpka)ma.krakow.pl) tel. +48 12 422 75 60 wew. 36

Kierownik Oddziału w Nowej Hucie - mgr Janusz Bober (janusz.bober(tutaj malpka)ma.krakow.pl) tel. +48 12 640 80 60

Kierownik Działu Prahistorii Małopolski - mgr Mirosław Zając (zajac(tutaj malpka)ma.krakow.pl) tel: +48 12 422 75 60 wew. 52

Kierownik Działu Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych - mgr Anna Tyniec (tyniec(tutaj maplka)ma.krakow.pl) tel. +48 12 422 75 60 wew. 32

Kierownik Działu Archeologii Śródziemnomorskiej i Starożytnych Cywilizacji Amerykańskich - dr Krzysztof Babraj (babraj(tutaj maplka)ma.krakow.pl) tel. +48 12 422 75 60 wew. 41

Kierownik Działu Zbiorów Dawnych - mgr Albert Zastawny (zastawny(tutaj maplka)ma.krakow.pl) tel. +48 12 422 75 60 wew. 35

Kierownik Działu Edukacji Archeologicznej i Wystaw - mgr Jarosław Wróbel (wrobel(tutaj malpka)ma.krakow.pl) tel. +48 12 422 75 60 wew. 50

Kierownik Działu Konserwacji Zabytków - mgr Andrzej Dyga (andrzej.dyga(tutaj malpka)ma.krakow.pl) tel. +48 12 422 75 60 wew. 44

Kierownik Biblioteki Muzeum Archeologicznego w Krakowie - mgr Helena Godłowska (Helena.Godlowska(tutaj malpka)ma.krakow.pl) tel. +48 (12) 422 75 60 wew. 33

Kierownik Archiwum Muzeum Archeologicznego w Krakowie - dr Marzena Woźny (marzena.wozny(tutaj malpka)ma.krakow.pl) tel. +48 12 422 75 60 wew. 26