+

Aktualnie znajdujesz się:

Strona główna  / O Muzeum / Kontakt

Muzeum Archeologiczne w Krakowie, 31-002 Kraków,
ul. Senacka 3

Oddział Muzeum w Nowej Hucie, 31-985 Kraków-Nowa Huta,
os. Branice, ul. Sasanek 2A

 

Kontakt:

Gmach Główny: tel. + 48 12 422 71 00; +48 12 422 75 60
Fax: + 48 12 422 77 61
e-mail:
mak(tutaj malpka)ma.krakow.pl

Oddział Muzeum w Nowej Hucie: tel. + 48 12 640 80 60

 

Kierownictwo Muzeum Archeologicznego w Krakowie:

Dyrektor Muzeum - dr hab. Jacek Górski (jgorski(tutaj malpka)ma.krakow.pl) tel. + 48 12 422 92 86

Z-ca Dyrektora - mgr Tomasz Wichman (tomasz.wichman(tutaj malpka)ma.krakow.pl) tel. +48 12 422 75 60 wew. 51

Główna Księgowa - mgr Katarzyna Zbyrad (katarzyna.zbyrad(tutaj malpka)ma.krakow.pl) tel. +48 12 422 75 60 wew. 22

 

Administracja:

Kierownik Administracji - mgr Alicja Wilkosz-Nawara (alicja.wilkosz(tutaj malpka)ma.krakow.pl) tel. +48 12 422 75 60 wew. 37

 

Stanowisko d/s promocji i reklamy:

Pracownik d/s promocji i reklamy - Maciej Kępiński wz. za mgr Iwonę Szczepańską

(maciej.kepinski(tutaj malpka)ma.krakow.pl) tel. +48 12 422 75 60 wew. 31

 

Struktura:

Dział Głównego Inwentaryzatora Zabytków

Główny inwentaryzator - dr Paulina Poleska (poleska(tutaj malpka)ma.krakow.pl) tel. +48 12 422 75 60 wew. 36

 

Oddział w Nowej Hucie

Kierownik Oddziału - mgr Janusz Bober (janusz.bober(tutaj malpka)ma.krakow.pl) tel. +48 12 640 80 60

 

Dział Prahistorii Małopolski

Kierownik Działu - mgr Mirosław Zając (zajac(tutaj malpka)ma.krakow.pl) tel: +48 12 422 75 60 wew. 52

 

Dział Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

Kierownik Działu - mgr Anna Tyniec (tyniec(tutaj maplka)ma.krakow.pl) tel. +48 12 422 75 60 wew. 32

 

Dział Archeologii Śródziemnomorskiej i Starożytnych Cywilizacji Amerykańskich

Kierownik Działu - dr Krzysztof Babraj (babraj(tutaj maplka)ma.krakow.pl) tel. +48 12 422 75 60 wew. 41

 

Dział Zbiorów Dawnych

Kierownik Działu - mgr Albert Zastawny (zastawny(tutaj maplka)ma.krakow.pl) tel. +48 12 422 75 60 wew. 35

 

Dział Edukacji Archeologicznej i Wystaw

Kierownik Działu - mgr Jarosław Wróbel (wrobel(tutaj malpka)ma.krakow.pl) tel. +48 12 422 75 60 wew. 50

 

Dział Konserwacji Zabytków

Kierownik Działu - mgr Andrzej Dyga (andrzej.dyga(tutaj malpka)ma.krakow.pl) tel. +48 12 422 75 60 wew. 44

 

Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Kierownik Biblioteki - mgr Helena Godłowska (Helena.Godlowska(tutaj malpka)ma.krakow.pl) tel. +48 (12) 422 75 60 wew. 33

 

Archiwum Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Kierownik Archiwum - dr Marzena Woźny (marzena.wozny(tutaj malpka)ma.krakow.pl) tel. +48 12 422 75 60 wew. 26