„Kontynuacja remontu konserwatorskiego elewacji, budynku dawnego klasztoru Karmelitów - obecnie Muzeum Archeologicznego, przy ul. Senackiej 3 w Krakowie, nr wpisu do rejestru zabytków A-90”

„Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa”