+

Aktualnie znajdujesz się:

Strona główna  / O Muzeum / Projekty i inwestycje / Projekt Come-In! / Come-In!

Prahistoria dla wszystkich/ Prehistory for all w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.

W dniu 12 marca br. w Gmachu Głównym Muzeum Archeologicznego w Krakowie odbędzie się dostępne wydarzenie pt. „Prahistoria dla wszystkich/ Prehistory for all” promujące pilotażowe dostosowanie wystawy stałej „Pradzieje i Wczesne średniowiecze Małopolski” do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem osób z wadami wzroku i słuchu, według wytycznych „COME-IN! GUIDELINES” jak również prezentacja dostępnej strony internetowej Muzeum wraz z modułem aplikacji z audiodeskrypcją, językiem uproszczonym oraz tłumaczeniem na PJM.

Projekt COME-IN! (CE 187 „Cooperating for Open access to Museums Towards WidEr INclusion” ), w którym uczestniczy Muzeum Archeologiczne w Krakowie, realizowany jest w ramach programu Interreg Europa Środkowa. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ma on na celu udostępnienie wystaw osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a skierowany jest przede wszystkim do małych i średnich muzeów. W projekcie uczestniczą zarówno muzea, jak i organizacje pomagające osobom niepełnosprawnym oraz uczelnie z Włoch, Niemiec, Austrii, Słowenii i Chorwacji.

Rezultatem projektu ma być nie tylko szerszy dostęp do muzeów dla osób niepełnosprawnych, ale także wypracowanie standardów udostępniania oraz strategii promocji na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

Informacje o projekcie COME-IN! i dokument COME-IN! Guidelines są dostępne na stronie http://www.interreg-central.eu/Content.Node/COME-IN.html

Stron: 31 | 2 | 3 |


Galerie