Z  BRANIC  NA  POSELSKĄ  CZYLI „NA  PRADZIEJOWYCH  ŚCIEŻKACH” Historia Krakowskiego Pikniku Archeologicznego zaczęła się w roku 2001, gdy w zespole dworsko-parkowym w Branicach, organizowano nową wystawę Muzeum Archeologicznego w Krakowie pt. „Garncarstwo