Kontakt
2014-04-23 12:07

WYKŁAD POPULARNONAUKOWY


WYSTAWY CZASOWE

ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
FOTOGALERIE Z WYDARZEŃ W MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM W KRAKOWIE


MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE
UL. SENACKA 3
31-002 KRAKÓW
CENTRALA: (12) 422-71-00;
(12) 422-75-60
FAX: (12) 422-77-61

e-mail: mak@ma.krakow.pl
do góry drukuj

PROJEKT „PUBLIKACJA „BILCZE ZŁOTE. MATERIAŁY KULTURY TRYPOLSKIEJ ZE STANOWISK WERTEBA I OGRÓD” V TOM BIBLIOTEKI MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W KRAKOWIE”

MATERIAŁY ARCHEOLOGICZNE

KRAKOWSKI PIKNIK ARCHEOLOGICZNY W NOWEJ HUCIE-BRANICACH

„Wieloletni program konserwacji zespołu unikalnych tkanin egipskich – etap 2013”
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Zakończenie prac związanych z zabezpieczeniem konstrukcyjnym obiektu Muzeum Archeologicznego w Krakowie przy ul. Senackiej 3 w Krakowie”, nr wpisu do rejestru zabytków A-90 Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

„Publikacja „Bilcze Złote. Materiały kultury trypolskiej ze stanowisk Werteba i Ogród”
V tom Biblioteki Muzeum Archeologicznego w Krakowie”
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Umowa Muzeum Archeologicznego w Krakowie z Narodowym Centrum Nauki o realizację i finansowanie projektu badawczego pt.
„Transkarpackie relacje kulturowe społeczności kultury badeńskiej z obszarów dorzecza górnej Wisły i słowackiej części Pocisia (3300-2900 BC)”